Mavi kod Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

Orhan İNAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Rukiye SANCAK
Ekip Sorumlu Hekimi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Sultan DURKAN
Sorumlu Hemşire

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Nuray EREL
Diş Hekimi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Ümmühan DİZDAROĞLU
Ekip Hemşiresi

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Fatma BAŞER
HEMŞİRE

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Sevda ÖĞRETİM
Diş Teknisyeni

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Menevşe AVCI
Diş Teknisyeni

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Mehmet YILDIRIM
Klinik Yardımcısı