İlaç Yönetim Kontrol Ekibi
Fotoğraf Kişi Bilgileri
Adı Soyadı :
Ünvanı :

Orhan İNAN
İdari ve Mali Hiz. Müdürü

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Feride DEĞİRMENCİ
İlaç Yönetim Bölüm Kalite Soruml

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Nilgün ŞEVİK
Farmakovijilans sorumlusu

Adı Soyadı :
Ünvanı :

Rukiye SANCAK
1.Kat Bölüm Kalite Sorumlusu